Научни форуми

септември 2012 г.

Първо редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски" за 2012/2013 г.
Международна конференция, посветена на 300-годишнината от рождението на Жан-Жак Русо
Научна конференция в Югозападния университет „Неофит Рилски”
Международен проект, посветен на проблемите на устната комуникация
Сдружение "Форум Наука" събира учени от различни сфери на науката
Научна конференция на 19 и 20 април 2013 в Софийския университет