Научни форуми

Прочит(и) на Жан-Жак Русо през XIX и XX век

Международна конференция, посветена на 300-годишнината от рождението на Жан-Жак Русо

◊ СЪБИТИЕТО

Прочит(и) на Жан-Жак Русо през XIX и XX век

Международна конференция, посветена на 300-годишнината от рождението на Жан-Жак Русо

Организатори: Българско общество за проучване на XVIII век, Изследователски семинар „XVIII век“ (СУ), Френски институт в София, Посолство на Швейцария в София, Институт за балканистика & Център по тракология (БАН)

Заседанията ще се състоят на 5 и 6 октомври 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Нова конферентна зала, вход от ул. "Шипка", 2 ет.  


◊ ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Петък, 5 октомври (14:00)
 
Откриване на конференцията
Модератор: Рая Заимова

. Рени Йотова (София), Русоистката идея за щастие
. Маргарита Серафимова (Клермон-Феран - София), "Разходките" на Жан-Жак Русо: пространства на субективността, декори на писането
. Лидия Денкова (София), Русо и образоването в свобода

Кафе-пауза

. Ериона Тартари (Тирана), Прочити на Русо през XIX и XX в. Последици от „Обществения договор“ в източна Европа
. Петя Георгиева (София), Солидарността в ЕС през призмата на „Обществения договор“ на Ж.-Ж. Русо

Дискусия

17:00 Конферентна лекция
. Ан-Лиз Делакрета и Катрин Кунц (Лозана), Русо без съкращения


Събота, 6 октомври (9:30)

Модератор: Ангелина Вачева

. Родолф Боден (Страсбург), Романистът Русо в Просвещенска Русия - „Новата Елоиза“ и неговите подражатели: „Писмата на Ернест и Дораврa“ от Фьодор Емин
. Ана Табаки (Атина), Рецепцията на Русо в модерна Гърция въз основа на преводи на „Обществения договор“
. Маргарита Добрева и Рая Заимова (София), „Емил или за образованието“ в контекста на османотурския печат (70-те години на XIX в.)

Кафе-пауза

. Цветомир Тодоров (София), Антисемитски прочит на Русо в България
. Пламен Антов (София), Парадоксът на Русо
. Анна Алексиева (София), Българската вакхическа поезия от XIX век в контекста на „Разсъжденията” на Жан-Жак Русо

Дискусия


Работни езици – български и френски; осигурен симултанен превод по време на заседанията.

Умоляват се участниците да спазват регламента от 20 мин. за представяне на научните си съобщения.


Автор: Организаторите
27.09.2012 г. 21:22
Посетено: 1479
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15462-prochit-i-na-zhan-zhak-ruso-prez-xix-i-xx-vek