Научни форуми

Международна научна конференция "Четвърт хилядолетие "История славеноболгарская"

Благоевград, 20-21 септември 2012

◊ СЪБИТИЕТО

Международна научна конференция

Четвърт хилядолетие "История славеноболгарская"

Паисий Хилендарски: живот, дейност, съвременници и следовници

Благоевград, 20-21 септември 2012


◊ ПРОГРАМА

20 септември (четвъртък)
Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

. 9.00-11.00 - Регистрация на участниците.

. 11.30–12.15 - Официално откриване на конференцията
Водещ: Кирил Топалов

проф. Иван Мирчев, д.н., Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски”
Приветствие към участниците и гостите


Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република България
Приветствие към участниците и гостите

Кирил Топалов, Председател на Националния инициативен комитет на юбилея
Паисий Хилендарски и неговата „История славеноболгарская”


. 13.30–15.00 Пленарно заседание, 1 част
Водещ: Даринка Караджова


Надежда Драгова (Югозападен университет)
„Чернова” и „белова” на „История славянобългарска” в изследванията за Паисий Хилендарски

Джузепе Дел’Агата (Университет на Пиза, Италия)
Паисий Хилендарски и руската версия на "Царството на славяните" от Mавро Oрбини

Армандо Питасио (Университет на Перуджа, Италия)
Паисий и историографията в Източна Европа през ХVІІІ век

Василис Марагос (Брюксел, Белгия, Атина, Гърция)
Паисий Хилендарски: Българската въобразена общност във времето на един предвестник

Анисава Милтенова (БАН, Институт за литература)
Митология и историческа действителност в пророчествата през Късното средновековие (ХVІІ-ХVІІІ в.).

. 15.00–15.30 Кафе пауза


. 15.30–16.45 Пленарно заседание, 2 част
Водещ: Лъчезар Перчеклийски

Норберт Рандов (Берлин, Германия)
Как преведох и как коментирах Паисиевата история

Лилия Илиева (Югозападен университет)
Винко Прибойевич, предшественикът на Мавро Орбини

Вася Велинова (Център за славяно-византийски  проучвания „Проф. Иван Дуйчев”)
Историята на Паисий на границата на две епохи

Иван Добрев (Софийски университет)
Личността на Паисий Хилендарски в съвременната документация за него


. 17.00-18.15 Кръгла маса:
 
Хилендарската научна библиотека
Водещ: Маргарет Димитрова

Предраг Матеич (Калъмбъс, Охайо: Хилендарска изследователска библиотека и Център за средновековни славянски проучвания в Университета на щата Охайо в гр. Калъмбъс, САЩ)
Хилендарската научна библиотека и България – 40 години сътрудничество


. 18.30-19.30
 
Представяне на нови книги
Водещ: Елена Тачева

Иван Радев.
Паисий Хилендарски и Търновският край. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2012.

Василис Марагос. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. От православната идеология към изграждане на българската идентичност. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012.

Даринка Караджова, Надежда Драгова, Иван Харалампиев, Маргарет Димитрова. История славянобългарска. Гладичов препис. Съставител и отговорен редактор Даринка Караджова. София: Издателство „Болид”, 2012.

. 20.30 – Коктейл за участниците и гостите21 септември (петък)
Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

. 9.00-10.30 Заседание 1
Водещ: Иван Радев

Боряна Велчева (БАН, Кирилометодиевски научен център),
Андрей Бояджиев (Софийски университет)
Езикът на един съвременник на Паисий

Аделина Ангушева (Манчестърски университет, Великобритания), Маргарет Димитрова (Софийски университет)
Мъжката и женската аудитория на ХVІІІ век: Паисий Хилендарски и Йосиф Брадати

Камен Михайлов (БАН, Институт за литература)
„История славянобългарска” и средновековните исторически жанрове

Димитър Пеев (Софийски университет)
Дигиталната база данни с преписи на „История славянобългарска”

Галина Илиева (София), Димитър Пеев (Софийски университет)
Някои нови факти върху творчеството на йеросхимонах Спиридон

. 10.30-11.30  - кафе пауза


. 11.00-12.30 Заседание 2
Водещ: Боряна Велчева

Иван Радев
(Великотърновски университет)
В зодиака на вътрешнолитературната приемственост (Неофит Рилски: без Паисий - "по паисиевски")

Даринка Караджова (Югозападен университет, Римски университет „Сапиенца”)
Кесариев ли е Пазарджишкият препис на Паисиевата история?

Ваня Добрева (Югозападен университет, София, УниБИТ)
Паисий и възрожденското културно-историческо наследство

Недка Капралова (БАН, Институт за литература)
Спомоществователите на „Царственика”

Мила Кръстева (Пловдивски университет)
Академичното писане за Геровия препис и Геровата преправка на "История славянобългарска"

. 14.00-15.30 Заседание 3:
Водещ: Любка Ненова

Румяна Конева (БАН, Институт за история)
Паисий Хилендарски в един ръкопис на проф. дфн Илия Конев

Лъчезар Перчеклийски (Югозападен университет)
Мястото на Ахтаровия царственик от 1844 г. сред преписите на Рилската сглоба

Григор Григоров (Югозападен университет)
Паисий Хилендарски и беларуското културно пространство

Мариана Георгиева (Русе)
Историята на Паисий и Ученикът на XXI век

. 15.30-16.00 - кафе пауза


. 16.00-17.00 Заседание 4:
Водещ: Димитър Пеев

Бойка Илиева (Югозападен университет)
Паисий в изследователския фокус на студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски”

Елисавета Стойчева (Югозападен университет)
Сакралното в „История славянобългарска”

Милена Джерекарова (Югозападен университет)
Паисий и Раковски

Елена Тачева (Югозападен университет)
Българският ХVІІІ век като литературно-историографски „проблем”

. 17.00-18.00  Заключителна дискусия
Водещ: Даринка Караджова-------------------
Научната проява е по Проект „Четвърт хилядолетие „История славеноболгарская”. Финансирана е от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието, младежта и науката и Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
(базова организация на проекта)

Автор: Организаторите
16.09.2012 г. 22:19
Посетено: 1695
Етикети: научни форуми, История славянобългарска, ЮЗУ, Паисий Хилендарски, Паисий, научни конференции, Царственик, История славенобългарская
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15388-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-chetvart-hilyadoletie-istoriya-slavenobolgarskaya