Научни форуми

Научна конференция, посветена на 50-ия юбилеен брой на сп. "Българска наука"

Сдружение "Форум Наука" събира учени от различни сфери на науката

◊ СЪБИТИЕТО

По случай 50-ия юбилеен брой на сп. "Българска наука" Сдружение "Форум Наука" организира научна конференция

15.09.2012 г., (събота), начален час 10:00 ч.
Нова конферентна зала на СУ "Св. Кл. Охридски"


Идеята на конференцията е да събере материали от видни учени в България, които реално осъществяват научни проекти. По време на събитието всеки участник ще може да представи своята статия, своята научна работа и самия себе си.

Поканените участници работят в сферата на техническите науки, ядрената физика, теоретичната физика, математиката, биологията, правото, историята, космическите науки и още много други.

Пълна програма може да видите тук - http://nauka.bg/a/сдружение-форум-наука-организира-научна-конференция-програма


◊ В ПРОГРАМАТА

. д-р Екатерина Цекова (Директор на НПТМ) - 55 години Национален политехнически музей

. доц. Пламен Физиев - Малки, тъмни и тежки. Но дали това са наистина черни дупки? Вярвай, но проверявай!

. проф. дмн Николай К. Витанов - Икономическата концентрация от гледна точка на математиката – идеите на Кругман, разликите в икономическото развитие между регионите в Европа и ползата от БАН

. доц. Костадин Грозев - Международният тероризъм в Досиетата на държавна сигурност

. арх. Емил Момчилов Йорданов - Средновековната устройствена структура на София – аналогия с древнобългарски примери

. гл. ас. Георги Ганчев - Исково съдопроизводство по граждански дела

. Райчо Райчев - Започва записването за програма „Космически предизвикателства 2012”

. д-р Чавдар Черников - (Не)обикновените паразити

. доц. Валери Голев - "Най-голямата загадка на науката или Парадоксът на Ферми"

. Александър Стоянов - Военна еволюция или военна революция?

. проф. д-р Ради Романски - Предизвикателствата на „облака” към защитата на личните данни

. проф. Румяна Михнева - Социализацията на историческото наследство и образованието чрез наследство

Автор: сп. "Българска наука"
12.09.2012 г. 20:10
Посетено: 1393
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15369-nauchna-konferentsiya-posvetena-na-50-iya-yubileen-broy-na-sp-balgarska-nauka