Научни форуми

октомври 2012 г.

Смисълът на иконата и религиозното изкуство
В рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"
Годишнини на Константин Гълъбов, Васил Пундев, Спиридон Казанджиев и Георги Константинов