Научни форуми

септември 2006 г.

Пленуми, досиета и въстания
Семинар по текстология към Текстологическата школа на НБУ
Нашият път към документа 12
По повод 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски
Четения, посветени на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев
Семинарът “90-те. ВЕРСИИ” гостува на Аполония