Научни форуми

Балканската културна матрица и европейският проект

Научна конференция

◊ СЪБИТИТЕТО

Конференцията "Балканската културна матрица и Европейският проект" е проява в рамките на изследователски проект "Балканската матрица – социални архетипи и модерни проекции", подкрепен от фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката.


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

6 и 7 ноември 2006 г.
гр. София


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Желаещите да вземат участие в научната конференция е необходимо да изпратят заглавието и кратко резюме (около 10 реда на доклада си до 30 септември 2006 г., на адрес:

Изследователски проект “Балканската матрица”
Иван Кацарски, координатор
Институт за философски изследвания – БАН
Бул. "П. Евтимий" № 6, гр. София 1000,
e-mail:
balkanska_matritza@mail.bg

Информацията за обратна връзка с участниците е необходимо да съдържа освен техните имена, и предпочитан адрес за връзка: електронен или пощенски. По желание може да бъдат посочвани местоработата, научната степен и звание на докладчика, академична позиция и пр.


◊ ПОВЕЧЕ

По-подробна информация може да намерите на адрес:
http://www.philosophybulgaria.org.
Автор: Нина Димитрова
20.09.2006 г. 11:12
Посетено: 475
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2748-balkanskata-kulturna-matritsa-i-evropeyskiyat-proekt