Научни форуми

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Проект за програма

◊ СЪБИТИЕТО

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

13-14 октомври 2006 г., Пловдив


◊  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Доклади за средното образование
13 октомври 2006 (петък)

9.15–10.30 (председател Петър Бърнев)

Георги Тотков, Даниел Денев
. BEST: от е-обучение към е+обучение

Илия Кожухаров
. За необходимостта от култивиране на критическо мислене в условията на информационното общество

Коста Гъров
. За новото учебно съдържание по информационни технологии в прогимназиален етап на българското училище

Eвгения Сендова, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Милена Добрева, Николина Николова
. Как “да акушираме” добрите идеи на учениците си?
(Помагало по информационни технологии за учителя-новатор)

10.30–11.00 – кафе-пауза
11.00–12.30 (председател Георги Тотков)

Кирил Атанасов
. Обучението по информатика и ИТ  в средните училища в България - състояние и перспективи

Даниела Дурева, Георги Тупаров, Станислав Иванов, Елена Каращранова, Юлиана Пенева
. За готовността на учителите да прилагат технологии за електронно обучение

Галина Теодосиева
. Проектите по програма Коменски и използването на информационните технологии

Йорданка Годунко
. За преподаването на информатика и информационни технологии в ХІІ клас

Румяна Жекова
. Обработка на редици от числа

12.30–14.00 – обедна почивка
11.00–12.30

Даниела Дурева, Катя Михова–Стоянова, Мая Джабирова
. Реализация на междупредметни връзки в обучението по Информционни технологии в начална училищна степен

Гинка Колева
. Компютърните модели в обучението на подрастващите

Румяна Жекова
. Итерационни формули

Румяна Жекова
. Упражнение върху стек

Красимира Христева, София Владова
. Запетая в сложното съставно изречение. Използване на информационни и комуникационни технологии  в обучението по български език

16.00–16.30 - кафе-пауза
16.30–18.00 (водещ Петър Бърнев)
Дискусия “Проблеми на средното образование”


Доклади за висшето образование
14 октомври 2006 (събота)

9.00–9.30 (председател Иван Койчев)
К. Ван Хоф
. Обучението по бизнес информатика (на английски)

9.30–11.00 (председател Георги Тотков)
Антон Илиев, Георги Христозов и Тодорка Терзиева
. Софтуерна среда за представяне на детерминирани динамични модели с възможност за статистика

Даниела Орозова
. Някои проблеми на обучението по информатика във висшето училище

Теодоси Теодосиев
. Проблеми на обучението по програмиране

Иван Койчев
. Компютърните игри – новата медия в образованието

Красимир Марков, Вера Маркова
. Обучение и личностно развитие в условията на преход към глобално информационно общество

11.00–11.30 – кафе-пауза
11.30–13.10 (председател Петър Бърнев)

Аврам Ескенази
. Модерни тенденции в университетското образование по софтуерни технологии

Бойчо Кокинов
. Университетското образование в обществото на знанието

Петър Станчев
. Converting a regular learning course into distance course

Стоян Капралов
. Ойлерови пътища в граф

13.10–14.30 – обедна почивка
14.30–16.00 (председател Бойчо Кокинов)

Антон Илиев, Никола Вълчанов, Тодорка Терзиева
. Уеб базирано интерактивно помагало по Математическо моделиране

Антон Илиев, Тодорка Терзиева, Георги Христозов, Никола Вълчанов
. Анализ на съвременни софтуерни системи за динамични модели

Вера Маринова–Бончева
. Обучение по дейта майнинг и складове за данни, като средства за откриване на знания

Кристина Върбанова–Денчева
. Мобилно обучение и трансформации в образователния процес

Тодор Тодоров
. Е-образование чрез руски е-библиотеки и образователни уеб сайтове

Иванка Павлова
. Информационните технологии в образователния процес: еволюция към ново качество на образованието

16.00–16.30 - кафе-пауза
16.30–18.00 (водещ Георги Тотков)
Дискусия “Проблеми на  висшето образование”
Автор:
30.09.2006 г. 12:09
Посетено: 1423
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2788-natsionalna-konferentsiya-obrazovanieto-v-informatsionnoto-obshtestvo