Научни форуми

ноември 2017 г.

Национална научна конференция, посветена на 140-годишнината от рождението на Елин Пелин
Международният форум тази година е под мотото „Безпокойства на хуманизма: филологията – застрашена, необходима, неотстранима“
Във форума ще вземат участие повече от 400 специалисти от сферата на образованието