Научни форуми

октомври 2017 г.

20-21 октомври 2017 г., Русенски университет "Ангел Кънчев"
12 и 13 октомври 2017 г., Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив