Научни форуми

V Международна научно-практическа конференция “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“

17 ноември 2017, АМТИИ - Пловдив

V Международна научно-практическа конференция “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“

 

◊ СЪБИТИЕТО

На 17 ноември в АМТИИ се открива Петата международна научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, организирана от мениджърските специалности „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в академията по изкуствата.

Във форума ще вземат участие преподаватели и практици от ПУ „П. Хилендарски“, Национална художествена академия - София, Тракийски университет - Стара Загора, ЮЗУ - Благоевград и домакините от АМТИИ, ръководители на водещи арторганизации и културни институти у нас, както и изследователи на проблемите на маркетинга в изкуството от музея „Ван Абе“ в Айндховен, Холандия и университета Иедитепе в Истанбул, Турция.

В научната конференция ще представят свои доклади възпитаниците на специалностите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в АМТИИ - директорът на Държавен куклен театър - Пловдив Виктор Бойчев, артдиректорът на Националния фолклорен фестивал „Море от ритми“ -Балчик Галина Димитрова, директорът на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ в Бургас Димитър Маджаров, арх. Нина Новак - специалист в отдел „Култура“ на Община Пловдив, ас. Виктор Новак, Светла Георгиева-артмениджър на национална компания, както и защитилият докторат в АМТИИ д-р Георги Иванов (Жорж Трак).

Сред разработките на домакините на конференцията са докладите „Стил на ръководство и индивидуалност на артмениджърите“ на председателят на организационния комитет доц. д-р Живка Бушева, „Обществени ползи и публични комуникации в изкуството“ на зам. председателя на организационния комитет доц. д-р Любомир Караджов, „Бизнес модел за новосъздадена арторганизация“ на доц. д-р Емилия Константинова и др.

Конференцията се открива официално на 17 ноември в 9.30 часа от ректора на АМТИИ проф. академик Милчо Василев в 13 зала на централната сграда на академията.
Научният форум за пета поредна година събира на едно място изследователи на управленските и маркетинговите проблеми в изкуството от страната и чужбина, както по този начин затвърждава високата репутация и практико-приложния потенциал на управленските магистратури на висшето училище.

Закриването на Петата международна научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“ е предвидено за 16 часа същия ден.


◊ ПРОГРАМА
                     
V Международна научно-практическа конференция
“Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“

17 ноември 2017
Зала 13, Централна сграда – АМТИИ

9.00-9.30
Регистрация

9.30-9.45
Откриване
Слово на проф. Милчо Василев – Ректор на АМТИИ

9.45-10.00
Стил на ръководство и индивидуалност на артмениджърите
доц. д-р Ж. Бушева, АМТИИ

10.00-10.15
Обществени ползи и публични комуникации в изкуството
доц. д-р Любомир Караджов, PR на АМТИИ

10.15-10.30
Перспективи за развитие в сценичните изкуства на делегиран бюджет и в 2018 г.
Виктор Бойчев, директор на Държавен куклен театър – Пловдив

10.45-11.00
Криза, момент на преобразуване или готовност за научна революция
д-р Весела Казашка, експерт проекти - АМТИИ

11.00-11.15
Емпиричните изследвания при определяне на човешките ресурси
Галина Г. Димитрова, магистър артмениджмънт
Арт директор на НФФ „Море от ритми” гр. Балчик

11.15-11.30
Взаимозависимости между изкуството и културно – социалните процеси в обществата в преход
д-р Георги Иванов (Жорж Трак), Културен център „Тракарт“

11.30-11.45
Политическата реклама като прах за пране
доц. д-р Клавдия Камбурова, ЮЗУ

11.45-12.00
Обществени образователни каузи и ПР.
Батман срещу Бат-Баян, Котраг, Аспарух, Балкир, Алцек и Илбарис?
Светла Георгиева – магистър по Артмениджмънт

12.00-12.15
 Продажба на преживявания: разширяване на публиките чрез стратегия „отдолу нагоре“
ас. Виктор Новак, АМТИИ

12.15-12.30
Артмениджърска платформа
Жаклин Хауари, асистент изложби в музей „Ван Абе“, Айндховен (Холандия)


12.30-13.30
Кафе пауза


13.30 -13.45
Културните политики на Турция в ранните години на републиката
доц. д-р Айсегул Гучан, Университет Иедитепе, Инстанбул (Турция)

13.45-14.00
Бизнес модел за новосъздадена арторганизация
доц. д-р Емилия Константинова, АМТИИ

14.00-14.15
Артмениджмънт на ученически вокални групи
Мария Девлитян, магистър по Артмениджмънт

14.15-14.30
Проблеми при управление и реализиране на артпроекти. Предпоставки за тяхната устойчивост
Димитър Маджаров, директор ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ – Община Бургас

14.30-14.45
Значението на управленския подход в процеса на научните изследвания
арх. Нина Новак, специалист в отдел „Култура“ – Община Пловдив

14.45-15.00
За предпазният характер на българската шевица
Галина Петрова, магистър по Артмениджмънт

15.00-15.15
Ролята на цветовете в обучението по рекламен дизайн
Паулина Стоянова, докторант Пловдивски университет „П. Хилендарски“

15.15-15.30
Стъпки в развитието на бранд мениджмънта – примери
доц. д-р Татяна Стоичкова, НХА

15.30-15.45
Градоустройствени брандови похвати
доц.  Даниела Янкова, Зам.-ректор на НХА

15.45-16.00
Мотивационни модели за арторганизации
гл.ас. д-р Катя Тинева-Гюрковска, Тракийски университет – Ст. Загора

16.00-16.15
Заключителни думи – доц. д-р Живка Бушева

Автор:
АМТИИ - Пловдив
Публикация:
16.11.2017 г. 12:38
Етикети:
ПловдивАМТИИ
Управленски и маркетингови проблеми в изкуството
Международна научно-практическа конференция
Посетено:
1382
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26668-v-mezhdunarodna-nauchno-prakticheska-konferentsiya-upravlenski-i-marketingovi-problemi-v-izkustvoto