Научни форуми

Елин Пелин – наследства и прочити

Национална научна конференция, посветена на 140-годишнината от рождението на Елин Пелин

◊ СЪБИТИЕТО

Институт за литература – БАН

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет Славянски филологии

Катедра „Българска литература“

Национална научна конференция „Елин Пелин – наследства и прочити“

Посветена на 140-годишнината от рождението на Елин Пелин

30 ноември и 1 декември 2017, Зала 2, Ректорат на СУ

 

◊ ПРОГРАМА

30 ноември, четвъртък

10.00 – Откриване на конференцията

Водещ Александра Антонова

10.15-10.30. Елка Трайкова, ИЛ – БАН, Едно необикновено приятелство – Елин Пелин и Александър Балабанов

10.30-10.45. Юлиан Жилиев, Елин Пелин – „далече от всяка маниера“ (А. Балабанов)

10.45-11.00. Марин Бодаков, СУ „Св. Климент Охридски“, Статията „Литературният вестник“ от Елин Пелин в светлината на нашия опит

11.00-11.15. Румен Шивачев,  ИЛ-БАН, Литературнокритическите рискове на д-р Кръстев

11.15-11.30. Виолета Дечева, НБУ, Елин Пелин за кризата на Народния театър

11.30-11.45. Дискусия

 

Водещ Александър Йорданов

11.45-12.00. Никола Бенин, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Елин Пелин – „певец на селската неволя“

12.00-12.15. Ирен Александрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Действащата етична парадигма на понятието „милост“ в творчеството на Елин Пелин

12.15-12.30. София Ангелова, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Изгонените от храма (Малкият човек и представителите на църковната институция в разказите на Елин Пелин)

12.30-12.45. Николай Чернокожев, СУ „Св. Климент Охридски“, Небесата на Елин Пелин

12.45-13.00. Емилия Алексиева, ИЛ-БАН, Пространствата в прозата на Елин Пелин (между патриархалния ред и кризата)

13.00-13.30. Дискусия

 

13.30-14.30. Обедна почивка

 

Водещ Николай Чернокожев

14.30-14.45. Мария Огойска, НБУ, Отново за жанровата характеристика на разказите от „Под манастирската лоза“

14.45-15.00. Петър Трендафилов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, „Под манастирската лоза“ като онароднен патерик

15.00-15.15. Катя Зографова, Национален литературен музей, Образът на св. Георги в българската култура и в „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин.

15.15-15.30. Елена Гетова, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Под манастирската лоза“ на френски език: исторически контексти и културни трансфери

15.30-15.45. Ана Костадинова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Срещите на Елин Пелин с Пижо и Пендо

15.45-16.00. Дискусия

 

Водещ Кристина Колева

16.00-16.15. Венцеслав Шолце, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Техники на кодифицирането. Симеон Радев като читател на Елин Пелин

16.15-16.30. Ивана Семерджиева, бакалавър, СУ „Св. Климент Охридски“, Ролята на институциите в живота на учителя в разказите „В интереса на просветата“ и „Непосветена“

16.30-16.45. Кристина Колева, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Изцеление от болестта чрез издигане на духовното над телесното в съня и смъртта в разказа „Спасова могила“ на Елин Пелин

16.45-17.00. Гергана Лазарова, бакалавър, СУ „Св. Климент Охридски“, „Самодивските скали“ – структура на любовния разказ

17.00 – 17. 15. Дискусия

Секцията е част от проекта „Елин Пелин – светове и четения“ към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1 декември, петък

Водещ Людмила Малинова

10.00-10.15. Цветанка Атанасова, ИЛ-БАН, „Черни рози“, или модерното лице на Елин Пелин

10.15-10.30. Александър Христов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „Черни рози“ – рецептивни ракурси и интерпретативни решения“

10.30-10.45. Михаил Неделчев, НБУ, Беше ли Елин Пелин все още българановец през 40-те?

10.45-11.00. Светлана Стойчева, НАТФИЗ, Лирикът Елин Пелин

11.00-11.15. Росица Чернокожева, ИЛ-БАН, Елин-Пелиновите акценти в детските периодични издания

11.15-11.30. Таня Казанджиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Елин Пелин извън клишето – дилогията „Ян Бибиян“

11.30-11.45. Дискусия

 

Водещ Цветанка Атанасова

11.45-12.00. Георги Велев, Елин Пелин и Йордан Йовков

12.00-12.15. Радка Пенчева, Музей „Емилиян Станев“, Елин Пелин и Емилиян Станев – два художествени погледа върху дуализма

12.15-12.30. Димитър Камбуров, СУ „Св. Климент Охридски“, Андрешко като реплика на Чосър и „От цялото си сърце“

12.30-12. 45. Владимир Донев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Елин Пелин в българското кино

12.45-13.00. Радостина Нейкова, Институт за изследване на изкуствата – БАН, Истории на Елин Пелин на екран

13.00-13.30. Дискусия и закриване на конференцията

 

Автор: Никола Бенин
26.11.2017 г. 19:22
Посетено: 1234
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26745-elin-pelin-nasledstva-i-prochiti