Научни форуми

май 2009 г.

Работна среща на българските журналисти и блогъри
Полски институт в София представя
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Четвърти форум от проекта "Годините на литературата"
В рамките на XI Национален фестивал на детската книга