Научни форуми

Юбилейна научна конференция "Литературознанието като отговорност"

60 години Институт за литература

Юбилейна научна конференция "Литературознанието като отговорност"


◊ СЪБИТИЕТО

60 години Институт за литература
Българска академия на науките

Юбилейна научна конференция "Литературознанието като отговорност"26 май (вторник) 2009 г.
Българска академия на науките
ул. “15-ти ноември” № 1


◊ ПРОГРАМАТА

Първо заседание
Начало – 9:30 ч.
Откриване
. Водещи: Мариета Гиргинова и Данчо Господинов

. Рая Кунчева. Литературознанието като отговорност.
. Елка Трайкова. Институтът за литература – структура и научни постижения.
. Поздравителни адреси от България и чужбина.
. Откриване на изложбата "Институт за литература – ХХІ век".

Коктейл


Второ заседание
13:00 часа
. Водещ: Елка Трайкова

. Лиляна Грашева. Кирило-Методиевска енциклопедия – цели и резултати.
. Доротей Гетов. Каталогизирането на гръцки ръкописи: литературоведът като представител на точните науки.
. Елена Томова. Християнска агиология и народни вярвания.
. Анисава Милтенова. Е-филология: информационните корпуси и тяхното приложение в славистичната медиевистика.
. Румяна Дамянова. Българското възраждане – между традицията и различието.
. Николай Аретов. Идентичности и междукултурни диалози.
. Вихрен Чернокожев. Жанрови предизвикателства пред Речника по българска литература.
. Пенка Ватова. Периодика и литература – проект на няколко поколения учени.
. Иван Сарандев. Ръкотворен паметник на българските писатели.
. Едвин Сугарев. Критическото наследство на българския модернизъм.
. Вихрен Чернокожев. Другата българска литература на ХХ век.
. Свилен Каролев. Актуални прочити на новата българска литература.
. Цвета Трифонова. Архивите на българските писатели като културно-историческа ценност.

Кафе-пауза


Трето заседание
15:45 часа
. Водещ: Елка Трайкова

. Радосвет Коларов. Свободолюбивият дух на литературознанието.
. Рая Кунчева. Интердисциплинарност и познание за литературата.
.
Александър Панов. Кръстопътищата на историческата поетика.
. Миряна Янакиева. Литературоведско познание и самопознание.
. Благовест Златанов. Проектът “Понятия и проблеми на съвременното литературознание” (История и перспективи на едно енциклопедично издание по литературна теория).
. Йонка Найденова. Ние и другите (компаративистична проблематика и търсения).
. Магда Панова. Полско-български литературни взаимоотношения.
. Христина Балабанова. За езиците на европейската модерност. Българо-словашкото научно сътрудничество (1998-2007) и сравнителното литературознание.
. Радостин Русев. Руско-български литературни диалози през ХХ век.
. Андрей Ташев. Семиотиката в Института за литература – приноси и перспективи.
. Диана Ралева. Библиографията в Института за литература и мястото й в съвременното хуманитарно знание.
. Данчо Господинов. Проектът IdiaL (Интеркомпетентност и диалог чрез литературата) по европейската програма “Коменски”.

Закриване на конференцията

18:00 часа
Вечеря в ресторант-градина “Бижу”, ул. “Оборище” № 9-А.
Автор: Институт за литература при БАН
21.05.2009 г. 15:00
Посетено: 870
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7945-yubileyna-nauchna-konferentsiya-literaturoznanieto-kato-otgovornost