Научни форуми

Представяне на сборника “Стилистика и лингвистика”

Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ◊ СЪБИТИЕТО

Катедра “Съвременен български език” и Централна университетска библиотека при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ще представят юбилейния сборник “Стилистика и лингвистика”,
по случай 85 години от рождението и 20 години от кончината на проф. д-р Димитър Чизмаров.

Представят: доц. д-р Любка Стоичкова и доц. д-р Анелия Петкова


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

14 май 2009 г. (четвъртък), 14:00 ч.,
в читалнята на Библиотеката


◊ ЗА ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ЧИЗМАРОВ

От назначаването му за преподавател в университета през 1965 година до пенсионирането му през 1985, проф. д-р Димитър Чизмаров е член на Катедрата по българско езикознание (правоприемник на която е сега Катедрата по съвременен български език) и един от най-видните й представители през 70-те и 80-те години на XX век.

Димитър Чизмаров постъпва в университета в сравнително зряла възраст, когато има зад гърба си не само ярка педагогическа дейност, но и изяви в областта на методиката на обучението по български език и литература, езикознанието и литературата.

Димитър Чизмаров ще остане в историята на Великотърновския университет като строг към студентите, но високо-авторитетен и изключително компетентен преподавател, сърдечен и фин човек и колега с тънко чувство за хумор, основател на учебните дисциплини практическа граматика и стилистика на българския език във Великотърновския университет, които още от самото начало успява да наложи като важни, структуроопределящи за бъдещите филолози дисциплини, и учен със запазено място в областта на лингвистиката, езиковата култура, стилистиката и книжовно-разговорната реч.
Автор: Централна университетска библиотека при ВТУ
14.05.2009 г. 08:36
Посетено: 781
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7879-predstavyane-na-sbornika-stilistika-i-lingvistika