Научни форуми

Важна ли е свободата на словото или можем без нея?

Работна среща на българските журналисти и блогъри

◊ СЪБИТИЕТО

Посегателствата и заплахите срещу конкретни журналисти водят ли до страх и автоцензура и у останалите?

Важна ли е свободата на словото или можем без нея? Важно ли е за българското общество да бъдат защитени достойнството и професията на българските журналисти?

Има ли как да се противопоставим солидарно и ефективно на посегателствата и заплахите срещу лица, работещи в средствата за масово осведомяване (издатели, редактори, журналисти, фоторепортери, кореспонденти и др.) и срещу лица, работещи в законоопазващи институции (магистрати, следователи, полицейски служители и др.)?

На тази тема, а също и по въпроси, свързани с (не)зависимостта на българските журналисти, (не)уважението към истината, (не)изпълняването на политически поръчки, (не)спазването на етичния кодекс и механизми и методи за потискане на свободното слово - свидетелства от колеги, станали обект на административен натиск, на съдебно и извънсъдебно преследване, ще бъде посветена работната среща на българските журналисти и блогъри

На 26 май 3009 от 11 до 17 часа
в Червената къща на ул. „Любен Каравелов” 15.


◊ ОЩЕ ЗА ФОРУМА

Целта на срещата е да бъдат направени конкретни предложения за солидарна реакция срещу оказване на административен натиск, съдебно и извънсъдебно преследване и заплахи срещу журналисти

Идеи: Повишаване на ефективността на съществуващи журналистически организации или създаване на нова ефективна организация на журналистите, която при посегателства и/или отправяне на заплахи срещу журналисти да предприема:

1. Незабавно сезиране на международни журналистически организации.

2. Незабавно подаване на жалба от страна на съответна журналистическа организация до прокуратурата.

3. В случаи, когато България е осъдена в Страсбург за неоснователно съдебно преследване срещу журналисти и неоснователно осъждане на български журналисти (а и във всички останали случаи):

а) широко публикуване и осветляване в средствата за информация на съответната присъда на Съда в Страсбург заедно с имената и длъжностите на българските магистрати и държавни и общински служители, причинили с действия и бездействия осъждането на страната;

б) писмено сезиране на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарни наказания на магистратите, причинили осъждане на България в Страсбург.

Пояснение: съдии, чиито съдебни решения са причина за осъждане на България в Страсбург и по този начин са ощетили българските данъкоплатци и са накърнили имиджа на България в света, било предумишлено, било поради некомпетентност, не отговарят на изискванията и трябва да бъдат наказани, вкл. с уволнение.

Предложение към законодателите: да бъдат различавани заплахи, отправяни срещу лица по битов повод от заплахи срещу лица, работещи в средствата за масово осведомяване (издатели, редактори, журналисти, фоторепортери, кореспонденти и др.) и срещу лица, работещи в законоопазващи институции (магистрати, следователи, полицейски служители и др.).

На срещата са поканени и главният прокурор Борис Велчев, както и директора на ДАНС Петко Сертов, за да дадат отговор на някои въпроси.

Част от въпросите към прокуратурата, службите и политиците са:

а) имат ли местните прокуратури вътрешни правила и ред, по който да следят средствата за масова информация за изнесени данни за престъпления с оглед самосезиране?

б) има ли случаи, в които българската прокуратура се е самосезирала при изнесени данни за престъпления в средствата за масова информация и ако има такива: кога и как е станало това и какво е показала проверката?

в) какво става с разсекретяване на делото за незаконно подслушване на български журналисти и политици?

г) какво става с делата, които разследват посегателства срещу български журналисти и по-специално със следните дела: убийството на хроникьора на мафията
Георги Стоев; опитът за убийство на Огнян Стефанов; нападението срещу Асен Йорданов, заплахите за заливане с киселина на Мария Николаева; бомбеният атентат срещу дома на Васил Иванов, и други?


◊ ПРОГРАМА НА СРЕЩАТА

. 11.00-11.20 ч.: Представяне на  доклада на "Репортери без Граници" за България от Оливие Базил

. 11.20-11.30 ч. – Въпроси към Оливие Базил

. 11.30-12.45: Механизми и методи за потискане на свободното слово: свидетелства от колеги, станали обект на административен натиск, на съдебно и извънсъдебно преследване

. 12.45-13.15 ч. Дискусия: Посегателствата и заплахите срещу едни журналисти водят ли до автоцензура и у останалите?

. 13.15-14 ч. - Обедна почивка

. 14.00-15.00 ч: Дискусия на тема: Отговорността на българските медии за демократичното развитие на България - (не)зависимост на българските журналисти, (не) уважение към истината, (не)изпълняване на политически поръчки, (не)спазване на етичния кодекс, методи за водене на интервю.

. 15.00-16.00 ч.: Дискусия на тема ‘Как България стана най-малко свободната страна в Европа?”

Въпроси към прокуратурата, службите и политиците:

. 15.00-16.00 ч.: ”Какво да се прави?”

Конкретни предложения: как да реагираме (бързо, солидарно и ефективно) срещу оказване на административен натиск, съдебно и извънсъдебно преследване и заплахи срещу журналисти.


Автор: Организаторите
25.05.2009 г. 22:34
Посетено: 674
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7975-vazhna-li-e-svobodata-na-slovoto-ili-mozhem-bez-neya