Научни форуми

юни 2009 г.

В рамките на Академията за компютърно лидерство на ВСУ "Черноризец Храбър"