Научни форуми

май 2008 г.

120 години от рождението на Дора Габе
IV пролетна лектория "Unitas Temporum"
По случай Деня на българската просвета и култута и славянската писменост
Проект "Развитие на гражданското общество"
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Третият форум от проекта "Годините на литературата"
Покана за участие в професионален семинар