Научни форуми

Национална научна конференция "1968"

Третият форум от проекта "Годините на литературата"

◊ СЪБИТИЕТО

Нов български университет
Департамент "Нова българистика"
организира

Национална научна конференция

1968


На 16 май 2008 г. (петък)
Начало: 10.00 ч.
Библиотека на Нов български университет
Заседателна зала


◊ ИДЕЯТА

Амбицията на конференцията е да подложи на близко четене и аналитични операции мита за 1968 година – като време, в което се срещат текстове на литературата и политиката, нови културни и граждански проекти, когато се усещат напреженията между кризите на статуквото и изобилието от идеи за промени на обществото – и на Запад, и на Изток.

След конференциите „1956” и „1907”, това е третият форум от проекта на Департамент „Нова българистика” на НБУ „Годините на литературата”.

Пред участниците в конференцията на 16 май ще бъде представен вторият сборник от едноименната издателска поредица – „1907”, събиращ текстовете, представени миналата година.


◊ ПРОГРАМАТА

. 9.30 – Регистрация на участниците

Встъпителни слова

. 10.00 – Пламен Дойнов: Хроники и граници на 1968 година
. 10.30 – Михаил Неделчев: Моята 1968 година

1968-а в литературата

. 11.00 – проф. дфн Клео Протохристова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”): 1968 – литературната година като хронологичен парадокс
. 11.15 – акад. дфн Иван Радев (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”): Събитията – от беглия личен спомен до липсите и застъпниците им в два дневника
. 11.30 – ст.н.с. д-р Вихрен Чернокожев (Институт за литература при БАН): 1968-а: книги на кладата

Контексти

. 11.45 – доц. д.изк. Виолета Дечева (Институт за изкуствознание при БАН): Театралната 1968-а
. 12.00 – доц. д-р Лъчезар Стоянов (Нов български университет): Светът и България през 1968 година. Ракурси на политическата история
. 12.15 – доц. д-р Антоний Тодоров (Нов български университет): Между Париж и Прага
. 12.30 – доц. д-р Дмитрий Варзоновцев (Нов български университет): Москва, 21 август
. 12.45 – доц. д-р Наталия Христова (Нов български университет): Позиции на българските интелектуалци към Пражката пролет ’68
. 13.00 – Петър Кърджилов (Институт за изкуствознание при БАН): Спомени в Бялата стая. Българското игрално кино през 1968 година
. 13.15–13.45 – Дискусия.
. 13.45–14.00 – Кафе-пауза.

Литературата в 1968-а

. 14.00 – д-р Пламен Антов (Институт за литература при БАН): Годината 1968 – фокусна и ключова за езика на 60-те. “Жените на Варшава”
. 14.15 – доц. д-р Антоанета Алипиева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”): “Българската “свобода” в 1968-а. Прозата на Георги Марков и стереотипите на литературата
. 14.30 – доц. д-р Иван Станков (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”): Времена и герои в романа на Васил Попов "Времето на героя" (1968)
. 14.45 – доц. д-р Светлана Стойчева (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): От “Ние врабчетата” (1968) към “кукувичата” книга на Радичков
. 15.00 – д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”): 1968: Една визуална емблема
. 15.15 – ст. ас. Йордан Ефтимов (Нов български университет): “Говорим за лазура”: как късните символисти правят успешни опити за инкорпориране
. 15.30 – гл. ас. д-р Морис Фадел (Нов български университет): Понятието “анимализъм” в контекста на литературната 1968-а
. 15.45 – гл. ас. д-р Пламен Дойнов (Нов български университет): Кризата на комунизма през 1968 година: литературни образи и интелектуални рефлексии в България
. 16.00–18.00 – Заключителна дискусия


Автор: Департамент "Нова българистика" на НБУ
12.05.2008 г. 23:42
Посетено: 1405
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5842-natsionalna-nauchna-konferentsiya-1968