Научни форуми

Интегрирането на новите имигранти: европейски политики

Проект "Развитие на гражданското общество"

◊ СЪБИТИЕТО

Фондация "Манфред Вьорнер" има удоволствието да ви покани да присъствате на официалното откриване на международната конференция: ”Интегрирането на новите имигранти: европейски политики”.

На 17 май 2008 година от 9 часа в зала Първа на Централния военен клуб, бул. “Цар Освободител” № 7

Конференцията е част от проект на Фондация Манфред Вьорнер, финансиран по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Реализираният проект цели да обедини усилията на държавни институции, неправителствени организации и имигрантски общности да се формулират нови политики за приобщаването на имигрантите в българското общество.

Конференцията ще бъде открита от заместник-министъра на външните работи Милен Керемедчиев и от проф. Любомир Иванов, президент на фондация „Манфред Вьорнер”.

Лекторите и гостите на международната конференция са от Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Австрия, Финландия, като и представители на международни, научни и изследователски институции.

Д-р Живко Георгиев – директор за стратегически изследвания на Фондация „Манфред Вьорнер”, ще представи изследването на Фондацията ‘Социалната интегрираност на имигрантските общности в България; Обществените нагласи към имигрантските общности в България’.

Международната конференция ще подпомогне формулирането на национална стратегия за интеграция на имигрантите и ще допринесе за повишаване на ефективността на този процес.


• Повече информация можете да получите от Мария Мусова на телефон 0899/119993 или електронна поща: maria.musova@gmail.com.
Автор: Фондация "Манфред Вьорнер"
15.05.2008 г. 18:28
Посетено: 845
Етикети: политики
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5875-integriraneto-na-novite-imigranti-evropeyski-politiki