Научни форуми

юни 2008 г.

София-Варна, 7–13 юни 2008