Научни форуми

май 2006 г.

ШУ “Епископ Константин Преславски” отбелязва патронния си празник
Любен Дилов-син изнесе лекция в Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”
Публична лекция на Волфганг Кентемич
Научна конференция на Факултета по славянски филологии
Трета лекция от Втора пролетна лектория "Unitas temporum" ("Единство на времената")
Международна научна конференция в Комрат
Втора лекция от Втора пролетна лектория "Unitas temporum" ("Единство на времената")
Клуб "Лингвистика" на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на Нов български университет