Научни форуми

април 2006 г.

150 години от рождението на Стоян Михайловски
Пътуващ семинар „Литературни Балкани”
Литературата - смисъл и присъствие
Международна конференция, инициирана от НБУ
Литературата - виртуални (и реални) срещи
Речта и българското говорене
Сбирка на текущия семинар "Обща семиотика. Теория и практика"