Научни форуми

Филологическият проект в началото на ХХІ век

Научна конференция на Факултета по славянски филологии

◊ ПРОГРАМА

17.05.2006 г.
Ректорат Зала 1

10.00   Откриване – проф. дфн Валери Стефанов -
Декан на Факултета по славянски филологии


Пленарно заседание
Председател Ренета Божанкова

10.15   Маргарита Младенова
. Славянската филология – от Что делать до Quo vadis
10.30   Огнян Ковачев
. Ехото на проекта или какво остава от името?
10.45   Росица Димчева
. Извоюването на духовна свобода – неосъществената революция на ХХ век
11.00   Ренета Божанкова
. Филологията – радикалната дигитализация
11.15   Калина Захова
. Пози и позиции в песенния текст

11.30 -11.45
Почивка

Председател Иван Иванов

11.45    Михаил Неделчев
. Дебютът
12.00   Дани Недялкова
. Слънчевият герой във фолклора
12.15   Миглена Терзийска
. Визуализация на словото и ословесяване на визуалното – за сюжета “Райна” и неговите художествени (пре)въплъщения
12.30   Надежда Стоянова
. Отвъд марионетките (Опит за анализ. “Марионетки” от Чавдар Мутафов)
12.45   Мая Горчева, Силвия Вълкова
. Граматика на експресионизма: Изреченски модели в поемата “Септември”
13.00   Иван Иванов
. Постмодернизмът представи и промени

13.00-14.00
Почивка


Секция 1
Ректорат Зала 1
Председател Андреана Ефтимова

14.00   Катя Коджабашева
. Обучението по руски език - в помощ за изграждането на бакалаври по изтокознание в Центъра за източни езици и култури при СУ “Св. Климент Охридски”
14.15   Цветомира Венкова
. Формално-логически аспекти на валентните редувания в сигнатурата на Опорно-фразовата граматика /HPSG
14.30   Красимира Петрова
. Междуметия и субективна модалност
14.45   Лъчезар Янков
. Използване на прогресивния полисилогизъм за онагледяване на семантиката на естествения език
15.00   Андреана Ефтимова
. Психолингвистиката - /не/ осъщественият проект
15.15   Розалия Александрова
. ТИП-предизвикателства към новата научна парадигма
15.30   Екатерина Солнцева
. За един нереализиран идеен филологически проект
15.45    Димитрина Лесневска
. Деловата кореспонденция в условията на глобализацията

16.00
  Дискусия


Секция 2
Ректорат 124 ауд.
Председател Магдалена Панайотова

14.00   Йордан Ефтимов
. Българските символистични проекти
14.15   Димитър Михайлов
. Кой се страхува от руските класици?
14.30   Валентин Виденов
. Гогол и “Мъртви души”
14.45   Васил Василев
. Самотата като съдба според творчеството на М. Цветаева
15.00   Магдалена Панайотова
. Поезията на Всеволод Некрасов като проект на поетическата реч на 21. век
15.15   Йордан Ципорков
. Владимир Набоков – медиатор между две култури

15.30- 16.00
Почивка

Председател Надежда Михайлова

16.00   Сирма Данова
. Редукции на мита в поемата “Ахасфер” на Н. Лилиев
16.15   Дарин Тенев
. Разбирането за образ у Потебня
16.30   Петя Абрашева
. Отношението статика-динамика при конструирането на литературния образ
16.45   Силвия Петкова
. Метакомуникативни маркери, актуализиращи избора на речева стратегия в руския диалогичен дискурс
17.00   Елена Паскалева
. Технологии за лексикални изследвания на славянски езици с различна степен на близост чрез паралелни корпуси
17.15   Надежда Михайлова, Елена Крейчова
. Метафоризация на въображението в българския и чешкия език

17.30   Дискусия

Закриване на конференцията

18.30 Клуб-ресторант “Яйцето”

Връчване на Наградата на Факултета по славянски филологии за  езиковедска книга
Автор:
15.05.2006 г. 17:42
Посетено: 601
Етикети: проект
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2232-filologicheskiyat-proekt-v-nachaloto-na-hh-vek