Научни форуми

март 2007 г.

Федерация - форма на специфична политическа организация
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Публична защита на доц. д-р Ангел В. Ангелов
In memoriam: Жан Бодрияр
Лекция на тема “Свети Патрик в историческата памет на ирландците”