Научни форуми

Историчност на визуалния образ

Публична защита на доц. д-р Ангел В. Ангелов

◊ СЪБИТИЕТО

Публичната защита на дисертацията на доц. д-р Ангел Валентинов Ангелов на тема: Историчност на визуалния образ”

за придобиване на научната степен „доктор на науките за културата” пред СНС по социология, антропология и науки за културата

ще се състои на 22.03.2007 от 16 ч. в заседателната зала на Института по социология, ул. "Московска" № 13А, София.

Рецензенти:
     проф. дфн Иван Стефанов
     доц. дфн Владимир Градев
     доц. д-р Александър Кьосев


Автор:
18.03.2007 г. 20:45
Посетено: 387
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3670-istorichnost-na-vizualniya-obraz