Научни форуми

април 2007 г.

От регионално историческо събитие към национално паметно място: Батак и исторически конструкции в България
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Департамент “Нова българистика” на НБУ
15 години Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново
Учени от България и чужбина отдадоха почит на големия писател
Осми (последен?) литературен салон „Нобелирани и други - литература на прага”