Научни форуми

Изложба и кръгла маса на тема: "Българите в Бесарабия"

Език, култура, бит

◊ СЪБИТИЕТО

Студентският съвет към Югозападния университет „Неофит Рилски” и Етнографският институт с музей при БАН организират Изложба и кръгла маса на тема: „Българите в Бесарабия”


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

20 март 2007 г. от 10.00 ч.
Благоевград, ЮЗУ "Н. Рилски", Заседателна зала 1114 (ук1)


◊ ПОВЕЧЕ

В началото на ХІХ в. хиляди български семейства, спасявайки се от турското нашествие, оставят родните места и се преселват в Бесарабия - южните земи на тогавашна Царска Русия.

За този кратък период Бесарабия е била управлявана от Царска Русия, Румъния, Съветски съюз, а от 1991 г. Бесарабия е разделена между Украйна и Молдова. Но въпреки това българите успяват до ден-днешен да запазят езика, културата, обичаите и бита си. Според последното преброяване бесарабските българи са над 500 хил. души.

• Сред студентската общност на Югозападния университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград се обучават 110 студенти – българи от Бесарабия.
Автор: Максим Димитров
18.03.2007 г. 18:59
Посетено: 694
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3669-izlozhba-i-kragla-masa-na-tema-balgarite-v-besarabiya