Издания / премиери

септември 2008 г.

Списание за деца и юноши над 9 години
Броят е посветен на празника на София - 17 септември
Колко дълъг е пътят на съвременния човек в търсене на Бога?...
Представяне на "Дневник на сътворението" и "Разломи"
Миша Глени: Мафията не просто е превзела държавата - тя е държавата