Издания / премиери

август 2008 г.

Нови книги на Емануил А. Видински, Марин Бодаков и Георги Тенев
Сборникът "Габровски хумор" - и на брайлово писмо
Документално-художествено четиво, ситуирано във виртуалното пространство