Издания / премиери

ноември 2005 г.

Премиера в Пловдив
Издание на Литературен клуб "Боян Пенев", Шумен
Списание за пол, език и култура