Издания / премиери

"Българска поезия от 60-те г. на ХХ век" (Антология)

Продължаваща електронна книга

Електронно издателство "LiterNet" публикува антологията "Българска поезия от 60-те години на ХХ век". Идея и съставителство - доц. д-р Антоанета Алипиева, автор и на предговарящата изданието статия. Предложената антология на български поети от 60-те години на ХХ век има за цел да представи лириката от това време не като образ на едно силно идеологизирано общество, а като вътрешна и естествена закономерност на естетическите процеси. Големите упреци на днешното време са, че тогава се твори силно идеологизирана литература, което е дълбоко несправедливо внушение, също користно идеологическо по своя характер. През 60-те години дебютират и се утвърждават едни от големите ни поети, чието творчество е плод на значителни индивидуални дарби и сериозни естетически търсения. Съставителката на Антологията се е постарала да пренебрегне тогавашните и днешни конюнктури и да се съсредоточи върху естетическите постижения на десетилетието, дарило българската литература с компактно съцветие от поети, разбрали още тогава, че поезията е лична и национална съдба, а не адаптивно прикрепяне към клишета, лозунги и външно наложени идеи за изкуство. .: АНТОЛОГИЯТА Електронното издание на Антологията е достъпно на адрес: http://liternet.bg/publish/aalipieva/60-te/index.html .: ПРЕДИСТОРИИ Прочетете статията на Чавдар Добрев "Погром на широк литературен фронт" (http://liternet.bg/publish11/ch_dobrev/pogrom.htm) срещу Антоанета Алипиева и подготвената от нея Антология!
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 768
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/355-balgarska-poeziya-ot-60-te-g-na-hh-vek-antologiya