Издания / премиери

Пьотр Бицили "Салимбене и Пушкин"

Електронна книга в интернет и на CD-ROM

Издателство LiterNet има честта да съобщи, че е публикувана електронна книга (в интернет и на компакт диск - в ограничен тираж) с избрани статии и студии на проф. Пьотр Бицили (http://liternet.bg/publish6/pbicilli/index.html) в областта на литературознанието. Идеята за този том е на д-р Галина Петкова, преподавателка по руска литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е и съставител на изданието, автор на предговора и на бележките. Повод за реализацията на проекта са два "юбилея". На 13 октомври 2004 се навършват 125 години от рождението на руския учен. И вторият - преди 80 години - през 1924 професорът-емигрант е избран за ръководител на Катедрата по нова и най-нова история на Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Така той става част от българската академическа колегия и се установява в страната ни. Утвърден медиевист, през 1920-40-те г. Бицили постепенно се насочва от историята и културологията към филологията, води активна рецензентска дейност, изявява се в руския емигрантски и български печат. Сборникът Салимбене и Пушкин (http://liternet.bg/publish6/pbicilli/salimbene/index.html) включва 13 метатекста на Бицили. Съединените имена в заглавието не само успоредяват обектите на размишление, полагайки редом със средновековните хроники творбите на Пушкин, Достоевски, Толстой и оголвайки дори взаимната им чуждост, но и означават подмените, които случват литературоведските занимания на Бицили, с една дума скока, довел медиевиста до руската класическа литература. Тази заместваща или комбинираща логика, съвсем в духа на йоахимизма, провокирал младия учен, определя подредбата на статиите, които следват не толкова хронологията на своето създаване, колкото посоката на изтласкване, "смяната на жалоните" в творческите избори на Бицили. Компакт диск с електронната книга Пьотр Бицили "Салимбене и Пушкин" можете да закупите от Електронна книжарница LiterNet! (http://liternet.bg/bookstore/book/p_bicili_cd.htm)
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 422
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/349-pyotr-bitsili-salimbene-i-pushkin