Издания / премиери

ноември 2005 г.

Издание на английски език
В електронен и хартиен вариант
Вестник "Софийски университет"
Нова електронна книга в LiterNet