Издания / премиери

ноември 2005 г.

Електронна книга в интернет и на CD-ROM
Антологичен проект на Антоанета Алипиева
Сборник с творби на млади автори