Издания / премиери

декември 2012 г.

Разказ за Исак Паси, който „се вписа честно във времето”
Обзор на хорово-певческата практика в България