Издания / премиери

Представяне на книгата "Камерни хорове в България" от Евелина Кръстева

Обзор на хорово-певческата практика в България

Представяне на книгата "Камерни хорове в България" от Евелина Кръстева


◊ СЪБИТИЕТО

Институт за изследване на изкуствата
и
Сдружение „Музикални форми”

представят

Монографичната книга „Камерни хорове в България”
с автор д-р Евелина Кръстева


7 декември 2012 г., 19:00 ч.
Музикален Център „Борис Христов”, ул. „Цар Самуил” №43


◊ КНИГАТА

Камерните хорове в България са важен и интересен феномен в българската музикална култура. Това определя и научния ми интерес към тях. През периода от началото на 70-те години до края на ХХ век те са типът хорова формация, която най-успешно представя хоровото изкуство у нас и в чужбина. Те провокират в значителна степен развитието на хорово-композиторската ни школа, разпространяват и популяризират хоровата ни музика и същевременно запознават българската публика с неизчерпаемото богатство на световната хорова литература. Носители са на голям брой най-високи отличия от престижни музикални форуми и оставят неизличима следа в хоровото музициране от най-висока класа.
   
Основните задачи на книгата са две. Първата е да се очертаят някои основни предпоставки за възникването на камерните хорове в България. Поради това в структурирането на текста се започва с историческото проследяване на зараждането и развитието на хорово-певческата практика в България от средата на ХІХ век до средата на ХХ век (Увод). Вървейки по-нататък към втората задача на книгата – да се определят обектите, чиято творческа дейност да бъде разгледана, изложението запазва обзорния си характер. Тъй като броят на хоровете в музикалната практика на страната е много голям, в това число се включват и различните камерни хорови формации, концертирали в различни периоди от 60-те години на ХХ век до днес, няма как те да бъдат обект на една единствена книга. Ето защо са подбрани тези камерни хорове, чиито постижения са приети от композитори, критици и публика за най-високи в жанра, както у нас, така и в чужбина. Това са софийските камерни хорови формации. В този смисъл работата върху темата е отворена и може да бъде продължена в следващи издания на книгата.
   
В настоящата книга за първи път по-голямата част от разглежданите хорове са обект на самостоятелно изследване. За първи път се проследява процесът на създаване на някои от най-изявените камерни хорове в България, тяхното развитие, съпътствано от това на камерното хорово-композиторско творчество. За целите на текста са ползвани множество материали, събирани и съхранявани от хористи и диригенти. Накрая са изведени някои изводи за необходимостта от възникване и развитие на камерните хорови формации от историческа, музикално-културна и просветна гледна точка. Направен е опит да се изведе приносът на разгледаните състави и техните диригенти в популяризирането преди всичко на българския хоров репертоар, принос за въвеждането на голям брой малко познати или изцяло непознати заглавия от световната хорова литература. Изтъкнато е новаторското мислене на диригентите по отношение на изпълняваните произведения, по отношение на използването на гласовата емисия на певците за постигане на звучност, която способства за изработването на изключително широк хоров репертоар.
   
Нaстоящата книга се състои от предварителни бележки, увод, три глави, заключение и приложения. Приложенията в края на книгата съдържат материал с висока стойност, включващ премиерни за България и света изпълнения, композиторско творчество и аранжименти, дискография, радио и телевизионни записи, нотен материал.


◊ ЗА АВТОРА

Евелина Кръстева е родена през 1977 г. в София. Певица, доктор по Музикознание и музикално изкуство (Институт за изследване на изкуствата, БАН) за изследванията си върху камерното хорово изкуство в България. Артист-солист е в Държавна опера Русе. Възпитаничка е на детско-юношеския хор „Бодра смяна“, дългогодишен изпълнител в Камерна капела „Полифония“ и Вокален ансамбъл „Св. Седмочисленици“.
   
Евелина Кръстева е автор на статии в специализирани музикални издания.
   
„Камерни хорове в България“ е резултат от дългогодишното участие на Евелина Кръстева като изпълнител в камерни формации, както и от осемгодишното й проучване (2004 -2012) върху камерните хорово-изпълнителски общности в България.

Автор: Организаторите
02.12.2012 г. 14:02
Посетено: 2144
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15962-predstavyane-na-knigata-kamerni-horove-v-balgariya-ot-evelina-krasteva