Изложби

септември 2009 г.

Доколко времето и мястото, на които принадлежим, ни определят? Принадлежим ли им наистина?
Нощ на галериите и музеите Пловдив 2009, галерия „Коридор”
Кардиограма на ежедневието
Защо творба, която вече има своите успехи в Прага, Париж и Канада, ще посети именно София?...
Един от първите български професионални фотографи