Изложби

октомври 2006 г.

Колекция живопис, графика, пластика
Серия от 4 марки, посветени на български художници
Пътешествие в света на приказките, емоциите и танците
Юбилейна изложба на трима от най-известните карикатуристи на България
Сходства и различия
В стилистиката на геометричната абстракция
Изложба на черно–бяла и тонирана, ръчно копирана фотография