Изложби

октомври 2006 г.

Проект „Да увиснеш на вратовръзката”
Проект „Атон в българската култура и словесност”
Галерия Буларт представя
Като Алиса в страната на живописта
Да откриеш красотата в нещо, което не разбираш изцяло