Изложби

ноември 2023 г.

"Обаянието на нишката" - изложба художествен текстил в Градската художествена галерия - Варна
27.11.2023 г. 13:29
Доц. д-р Вержиния Маркарова представя открояващи се творби на свои студенти от специалността „Текстил – изкуство и дизайн“ в Националната художествена академия
Бърз преглед