Изложби

ноември 2005 г.

Международната колекция ще бъде открита на 23 май, готов е проектът за състава на международното жури
7 фестивали и конкурси организира и финансира изцяло община Варна