Изложби

ноември 2005 г.

Изложба на Тодор Панайотов, Елена Панайотова
Живопис, графика, рисунки
Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров"
Изложба на най-известната мексиканска художничка
Позиции на съвременната фотография
Изложба на изтъкнат български скулптор
Преносим музей
Изложба-графика