Изложби

ноември 2005 г.

Юбилейна изложба
Програма за м. март 2005
Рая Георгиева в "Арт 36"
Стих и изображение от Лиляна Кънева и Василия Стоилова
Изложба плакат
Проект "Място за срещи"
Изложба-живопис в "Арт Алея"