Изложби

декември 2005 г.

Културни прояви във Варна
Изложба и компактдиск с каталог от произведения на Н. Павлович
Изложба, посветена на 100 години от рождението й
По повод 55-та година от създаването на Художествената гимназия
Живопис, графика и пластика в "Буларт"
Изложба на кюстендилски художници
Галерия "Дебют" - на 1 година
Галерия "Солерс" се доверява на младите
Изложба и благотворителен търг