Изложби

ноември 2005 г.

Поредна изложба от проекта “Място за срещи”
Изложба фотография
Изложби във Варна и София
Изложба живопис
Документална изложба
Документални изложби и експозиции