Изложби

ноември 2005 г.

Eдна юбилейна година …1953 – 2003…
Дългосрочна инициатива на галерия "Актив"
Изложба в София
Изложба в Галерия "Париж", София
Изложба в Галерия "Леседра"
Изложба и семинар в Плевен