Изложби

май 2018 г.

Артистични инсталации с формата на сърце в Национален етнографски музей за Деня на детето
Петнадесета годишна изложба на деца от Ателие "Приказен свят"
Част от проекта „Учители и ученици в изобразителното изкуство“ на Фондация „Въпреки“
Международна плакатна акция
Фантастика, космонавтика и приказки за бъдещето