Изложби

май 2006 г.

Съвременно изкуство - Шумен
400 години гравюра в Галерия "GreenCat"
От 4 май в Галерия 8 - Варна гостува проф. П. Петков
По повод 80-годишнината на Мария Столарова
100 години от рождението на русенски художник
Изложба на Яна Юнакова