Изложби

Мари Буковски и нейните студенти в Галерия "Леседра"

По повод 80-годишнината на Мария Столарова

Мари Буковски и нейните студенти в Галерия "Леседра"
Картина от Дан Ландри


◊ СЪБИТИЕТО

Изложба на Мари Буковски (професор в колежа по изкуствата на техническия университет Луизиана, САЩ)

и нейните студенти:

. Дан Ландри
. Джесика Задло
. Джон Алваро
. Якоб Котън
. Деидра Макий
. Марко Нелор
. Леа Уърд

както и със специалното участие на българската приятелка на Мари
художничката Мария Столарова по случай нейната 80-годишнина.


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

8 май – 31 май 2006
София, Галерия "Леседра", ул. "Милин Камък" № 25


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФИЛОСОФИЯТА НА ПРЕПОДАВАНЕ

Представяйки се заедно със своите студенти, Мари Буковски споделя с българските си колеги своята философия на преподаването:

Тъй като класната стая е най-сигурното място за младия художник и тук той може да развива своя собствен глас, аз правя всичко възможно да окуражавам моите студенти. Моята преподавателска философия създава баланс между представянето на естетическа и техническа информация, мотивираща студентите да развиват своята собствена представа (визия) за изкуството. В преподаването ми има импровизация: голяма част от креативността идва от моделирането на живата взаимовръзка със студентската аудитория.

По отношение на моята работа аз вярвам, че изкуството е една непрекъсваща практическа дейност, и то постоянно предефинира самото себе си. Прокарвам откритост и гъвкавост, за да се виждат нови възможности за действие. Студентите имат свободата да използват и развиват както традиционни, така и съвременни средства за оформяне и претворяване на своите идеи. Тези стойности стават все по-важни за хората, приспособяващи се към един променящ се свят, където технологиите превръщат определени способности и знания в отживелица. Това е тясно свързано с начина, по който аз виждам изкуството като важен процес за себеопознаване и опознаване на обществото, в което живеем. Тези две необходимости се нуждаят от балансиране чрез развитието на теоритически, исторически и философски възгледи.

Поддържайки непрекъснато отворена връзка с моите студенти и обменяйки мнения между нас, успявам да повишавам техния интерес и да съхранявам постоянно жива тяхната любознателност.

Моят принос в класната стая е материалът да бъде атрактивен и провокиращ мисленето, осветлявайки представата за изкуство и възможности отделните детайли да се свързват и да водят до видим резултат. Даването на указания трябва да разширява познанието и в същото време да активира личното израстване на всеки един от студентите така, че той да дава най-доброто от себе си.
Автор: Галерия "Леседра"
04.05.2006 г. 14:09
Посетено: 951
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/2163-mari-bukovski-i-neynite-studenti-v-galeriya-lesedra